O NAMA

DOBRODOŠLI U DIJAGNOSTIČKO-INTERNISTIČKI CENTAR HIPOKRAT ČAČAK

 

Nas dijagnostičko-internistički centar  HIPOKRAT ČAČAK nudi Vam najsavremenije dijagnostičke tehnike u cilju ranog otkrivanja bolesti kao i široki spektar internističkih, dijagnostičko-terapijskih postupaka. Pravci savremenog razvoja zdravstvene službe kreću se ka dostignućima visoke tehnologije, ka kvalitetu i integrisanoj medicini, što ima za cilj rano otkrivanje oboljenja sa pravovremenim i kvalitetnim lečenjem.

Naš dijagnostičko-internistički centar raspolaže sa bazičnom rendgen dijagnostikom, multislajsnim skenerom, kraljicom medicinske dijagnostike magnetnom rezonancom (MRI), mamografom, rendgen aparatom za merenje koštane gustine, najsavremenijim ultrazvukom sa 4D postprocesingom kao i sa modernim kardiološkim i urološkim kabinetom.

Magnetna rezonanca, kao najsavremenija dijagnostička tehnika, najviše se koristi u ranom otkrivanju kancera i tumora, čime se stavlja u službu prevencije, kao glavnog načela medicinske doktrine savremenog društva.

Dijagnostičko-internistički centar HIPOKRAT ČAČAK je među prvima u Srbiji, razvio teleradiološki sistem, koji obezbeđuje prihvatanje i prenos informacija drugim centrima na obradu i dijagnozu. Sistemom je obezbeđeno, da se bez obzira na udaljenost, u vrlo kratkom vremenskom periodu, merenom minutima, može ostvariti konsultativni pregled. Zahvaljujući tome naš dijagnosticki centar raspolaže konsultantima najvišeg nivoa stručnosti i iskustva u oblastima kojima se bave.