Individualni pregledi

U okviru individualnih paketa pregleda Vam nudimo:

1) Ultrazvuk vrata i abdomena  4400 RSD
2) Ultrazvuk vrata i abdomena + color doppler krvnih sudova vrata 6400 RSD
3) Ultrazvuk vrata i abdomena + color doppler krvnih sudova nogu  6600 RSD